Szolgáltatások

Amivel foglalkozunk:


Épület feltüntetési vázrajz

Új épület illetve, épület toldás esetén ingatlan nyilvántartási átvezetéshez. Gyakran szükséges használatba vételi engedély igényléséhez.

Épület bontási vázrajz

Épületek bontásáról készítendő vázrajzok kivéve, ha a telekről az összes épület bontásra kerül. (Olyankor az ingatlanügyi hatóság vázrajz nélkül átvezeti a változást.)

Megosztás, telekalakítás

Építési telkek kialakítása megosztással. Szabályozási terv által előírt utca leválasztások. Tulajdonközösség megszűnése esetén ügyvédre is szükség van.

Telekegyesítési vázrajz

Szomszédos ingatlanok összevonása, egyesítése.

Vezeték- és egyéb szolgalmi jogokkal kapcsolatos vázrajzok.

Az ingatlant terhelő szolgalmi- és vezetékjogok átvezetésével kapcsolatos földmérési munkák, vázrajzok készítése.

Művelési ág változás

Az ingatlan művelési ág megváltozásához szükséges vázrajzok elkészítése.

Osztatlan közös tulajdon felszámolása

Egyezségi tárgyaláson való szakmai segítségnyújtás, osztóprogram kezelése, új osztópontok terepi kitűzése.

Használati megosztás

A külön helyrajzi számra nem megosztható ingatlanok esetében, egy használat szerinti megosztás, amelyet ügyvéd által ellenjegyzett megállapodásban rögzítenek.

Egyéb önálló ingatlanná alakítás, Vektoros alaprajz

A társasházakhoz kapcsolódó földmérési munkák, társasház alapításhoz szükséges szintenkénti alaprajz elkészítése.

Mérnökgeodéziai munkák, amit a meglévő műszerpark mellett vállalni tud a GeoTripod Kft.

- Tervezési alaptérképhez terepi felmérés elkészítése

- Épület alapjának kitűzése terv alapján

- Telken belüli mérések (műszaki terv alapján pontok kitűzése a telken belül)

Pályázathoz szükséges földmérési munkák:

Agrárkörnyezetgazdálkodás ( AKG), területalapú támogatáshoz szükséges felmérések, dokumentációk elkészítése, terepi kitűzések elvégzése megadott határidőn belül.  

Ha bármiben segíthetünk

Kattintson a gombra: