Egyéb önálló ingatlanná alakítás, társasház szintenkénti vektoros alaprajza

A telektől elkülönülő tulajdonban levő építmények és a hozzájuk tartozó használati jogok ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez (albetétesítés) változási vázrajzra van szükség. Amennyiben az önálló tulajdonú épület társasházzá alakul, az alapító okirathoz vektoros szintenkénti alaprajz szükséges, amit szintén földmérő szakember jogosult elkészíteni.