Művelési ág változás

A termőföld művelési ágának megváltozását a területileg illetékes ingatlanügyi hatóságnak (földhivatalnak) be kell jelenteni. A változások átvezetésének feltétele a földmérő által készített, majd földhivatal által záradékolt változási vázrajz, és esetenként külön jogszabályban meghatározott végleges hatósági engedély. A termőföld végleges más célú hasznosítását előzetesen engedélyeztetni szükséges az illetékes Földhivatali Osztálynál. Ehhez már célszerű földmérő közreműködése.