Épületbontás

A magyar jogszabályok szerint az épületeknek szerepelniük kell az ingatlan nyilvántartási térképen. Az engedéllyel elbontott vagy megsemmisült épületeket jelezni kell a Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály illetékes Építésügyi Osztálya felé, így az általuk kiállított hatósági bizonyítvány alapján a nyilvántartásból törlésre kerülhetnek. A földhivatali átvezetéshez változási vázrajzra van szükség, kivéve, ha az ingatlanon lévő összes épület törlésre kerül a térképről.